Krapte op facility arbeidsmarkt; dit is het alternatief!

Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt en dat is ook te merken bij het aantal facility professionals. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt enkel toe zal nemen de komende tijd. Wanneer we kijken naar de krapte op de arbeidsmarkt in het algemeen, dan zien we dat 82 procent van alle werkende Nederlanders actief is binnen een beroepsgroep die te maken heeft met een sterke krapte.

De facility arbeidsmarkt is hierop geen uitzondering. De vraag naar talent is groter dan het aanbod. Dit zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven en instellingen zoeken naar alternatieven. Wij merken dit ook bij onze klanten. In dit artikel bespreken we het alternatief.

Minder werkzoekenden zorgt voor meer krapte

Op dit moment wordt er krapte geconstateerd in bijna alle beroepsgroepen. Volgens diverse arbeidsmarktadviseurs is de krapte extreem te noemen en is het nog nooit zo ernstig geweest. Er zijn steeds minder werkzoekenden en dit leidt tot nog meer krapte.

Het UWV maakt zelf gebruik van een zogenaamde spanningsindicator voor het vaststellen van de krapte op de arbeidsmarkt. Hierbij geldt dat er wordt gesproken van een ‘krappe arbeidsmarkt’ wanneer de score hoger dan 1,5 ligt. Ligt de score hoger dan 4, dan is er sprake van een ‘zeer krappe arbeidsmarkt’. In het vierde kwartaal van 2021 kwam de score uit op 3,8. Er was in deze periode dus al sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt.

Spanningen liggen hoger dan voor de coronapandemie

Een deel van de krapte op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door de pandemie waarmee we te maken hebben gehad. De arbeidsmarkt moet herstellen van deze pandemie, en dat kost tijd. Het aantal vacatures nam in heel 2021 toe met maar liefst 76 procent en het aantal mensen met een kortlopende WW-uitkering nam af met 42 procent. Toch kan worden gesteld dat niet alles kan worden weggezet als ‘gevolg van de coronacrisis’. De spanningen op de arbeidsmarkt zijn nu namelijk groter dan vóór de coronapandemie.

Bedrijven verwachten nog meer uitdagingen

UWV heeft onderzoek gedaan onder werkgevers naar de verwachtingen voor de komende jaren. Een groot deel van de bedrijven verwacht dat het alleen maar nog lastiger zal gaan worden om alle vacatures binnen het bedrijf te kunnen vervullen. Het vinden van juist personeel wordt nog moeilijker, waardoor vacatures open blijven staan of worden vervuld door medewerkers die in de basis niet de juiste opleiding of ervaring bezitten.

Mogelijke alternatieven

  1. Dingen niet meer doen
    Iets niet doen is vaak een lastige keuze en geen echte optie voor gedreven ondernemers die willen inspelen op de wijzigende klantvraag en zo klaar willen zijn voor de toekomst.
  2. Inhuur van medewerkers
    Een (als het goed is) tijdelijke en ook een duurdere oplossing. Meer geschikt voor projecten en opvang van uitval dan structurele invulling. Verder staat ook deze markt onderdruk a.g.v. de krapte op de markt wat resulteert in minder aanbod en stijgende tarieven.
  3. Uitbesteden van zaken
    Dit biedt voordelen daar je zo zaken waar je zelf niet aan toekomt bij gespecialiseerde derde kunt neerleggen die de taken structureel overnemen en onder hun verantwoordelijkheid uitvoeren.


Ons alternatief

De krapte op de facility arbeidsmarkt zorgt voor problemen in organisaties. Je wil de goede mensen behouden en blijven uitdagen, ofwel boeien en binden. Dat doe je door hen uit te dagen, interessante werkzaamheden te bieden en hen te helpen verder te ontwikkelen. De basis moet echter ook op orde zijn en u moet erop kunnen blijven vertrouwen dat dagelijkse operationele gang van zaken zijn doorgang hebben en adequaat geregeld worden. Facilitair beheer is een dynamische functie waarvoor kennis en ervaring nodig is. Het is niet iets wat u ‘even’ bij een collega neerligt om op te pakken. Wij zijn gespecialiseerd in de operationele en meer beheersmatige facilitaire ondersteuning die we leveren als een dienst.

De verwachting is dat de personeelstekorten alleen nog maar verder oplopen. BaseCamp Solutions biedt facilitair beheer, vastgoedbeheer en facilitaire inkoop als een dienst. Facility Camp is hét alternatief wat u echt verder helpt en wat zorgt voor borging, zekerheid en ontzorging. Wilt u meer informatie of advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde blogs

Wat is precies een Smart Building nu precies?

Wat is precies een Smart Building nu precies?

De laatste jaren horen we in de wereld van vastgoedbeheer, kantoren en magazijnen de term 'Smart Building' steeds vaker voorbijkomen. Maar wat betekent dit nu precies? Wanneer is een gebouw dom en wanneer slim? En belangrijker nog, wat kan het betekenen voor facility...

Lees meer