De rol van facilitair manager in de transitie naar Net-Zero gebouwen

De rol van facilitair management in de overgang naar net-zero gebouwen is zowel een uitdaging als een kans voor de sector. Gebouwen in de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het totale energieverbruik en de gerelateerde CO2-uitstoot. Er is daarom een grote noodzaak voor een drastische verbetering van de energieprestaties van gebouwen, een doel dat centraal staat in de vierde versie van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD).

De Europese Commissie wil de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Daarom heeft de EU een richtlijn opgesteld om dit binnen de EU te stimuleren. Deze richtlijn is de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) IV. Op de website van de RVO is deze helemaal te vinden. Het team van BaseCamp Solutions neemt de belangrijkste punten voor facilitair managers met je door in dit artikel.

Implementatie van de EPBD

De EPBD legt strenge eisen op aan gebouwen met als doel de energie-efficiëntie te verhogen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit omvat onder meer de invoering van systeemeisen voor technische bouwsystemen, het documenteren van de energieprestatie van deze systemen, en de introductie van zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone.

Het uitgangspunt voor elk effectief programma om de CO2-uitstoot te verminderen is data. Zonder te begrijpen waar de koolstofemissies binnen de organisatie worden gegenereerd, kan er geen doeltreffende actie worden ondernomen. Data is essentieel om de emissies te begrijpen en te kwantificeren, om de noodzakelijke effectieve acties te kunnen identificeren en op te pakken, en om zo de inzichten te leveren voor een continue prestatiebewaking.

Rol van facilitair managers

Facilitair managers staan aan als het ware aan het roer van deze verandering. Zij zijn verantwoordelijk voor het implementeren van de noodzakelijke aanpassingen en innovaties die gebouwen duurzamer maken. Dit gaat verder dan alleen het naleven van wetgeving; het vereist een proactieve houding ten opzichte van energiebeheer en duurzaamheid. Facilitair managers moeten ervoor zorgen dat alle data nauwkeurig wordt verzameld van de juiste systemen en middelen, en door ervoor te zorgen dat de activaregisters up-to-date en volledig compliant worden gehouden

Naar een duurzame toekomst

Om de klimaatverandering aan te pakken, kunnen facilitaire managers een leidende rol spelen in de overgang naar net-zero gebouwen. Dit vraagt echter om een grondige kennis van zowel de bestaande als de komende regelgeving, alsmede de wil (en uiteraard de mogelijkheid) om te kiezen voor duurzame oplossingen. Hierbij speelt natuurlijk ook het financiële aspect een rol.

Strategieën voor energiebesparing

Een eerste stap in deze richting is het focussen op energiebesparing. Door het energieverbruik te verminderen, verlagen organisaties niet alleen hun CO2-voetafdruk, maar realiseren zij ook significante kostenbesparingen. Dit kan onder meer door het optimaliseren van de inregeling van technische installaties en het verbeteren van de isolatie van het gebouw of door de inzet en/of gebruik van duurzame energiebronnen (zonnepanelen).

Continue optimalisatie van de prestaties van de assets is van belang om de geleidelijke koolstofreducties te bereiken die nodig zijn om net-zero te bereiken. Facilitaire managers hebben de meest actuele kennis van de individuele prestaties van de gebouwen en zijn in een goede positie om de efficiëntie van verlichting, verwarming, HVAC en andere gebouwsystemen voortdurend te optimaliseren.

Slimme gebouwbeheersystemen zijn een ander belangrijk element in het optimaliseren van de prestaties van gebouwsystemen, 24 uur per dag. Door de verlichting, verwarming en koeling te monitoren, naast de bezettingsgraad in het hele gebouw, kunnen slimme regel- en automatiseringssystemen ervoor zorgen dat de energieverspilling elke minuut van de dag en nacht tot een minimum wordt beperkt.

De transitie naar net-zero gebouwen is een complexe uitdaging die een gecoördineerde aanpak vereist. Facilitair managers spelen hierin een mogelijke sleutelrol en hebben de mogelijkheid om significante veranderingen door te voeren die niet alleen ten goede komen aan het milieu, maar ook aan de financiële gezondheid van hun organisaties.

Toegevoegde waarde van BaseCamp Solutions

Het team van BaseCamp Solutions helpt organisaties met de verduurzaming van hun gebouwen. Met een brede expertise op het gebied van facilitair beheer en duurzaamheid, kan BaseCamp Solutions er voor zorgen en borgen dat organisaties voldoet aan de huidige regelgeving, maar ook een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering. Door samen te werken met BaseCamp Solutions kunnen facilitaire managers toegang krijgen tot de kennis en tools die nodig zijn om hun gebouwen te transformeren naar de EPBD-richtlijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Gerelateerde blogs

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op de werkvloer is altijd van groot belang. Het is belangrijk dat elke medewerker zijn werkzaamheden veilig en verantwoord uit kan voeren. Als facilitair manager of beheerder draag je de verantwoordelijkheid om de veiligheid op het werk te waarborgen. Je...

Lees meer
Circulair inkoopbeleid: Hoe breng je dit in de praktijk?

Circulair inkoopbeleid: Hoe breng je dit in de praktijk?

Duurzaamheid en circulariteit staan al jaren op de agenda van iedere inkoper. Echter, tussen wensen, ambities en implementatie zitten nog volop uitdagingen. Het implementeren van een aanvullend circulair inkoopbeleid binnen jouw organisatie biedt tal van voordelen,...

Lees meer