Kaders voor het vaststellen van facilitair management doelstellingen

Facilitair management speelt een cruciale rol in het succes van jouw organisatie. Het optimaliseren van jouw faciliteiten kan een aanzienlijke impact hebben op de efficiëntie, productiviteit en het algehele welzijn van jouw werknemers. Het is echter niet altijd eenvoudig om te bepalen welke facilitair managementdoelstellingen prioriteit moeten krijgen en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.

Het stellen van juiste en passende doelstellingen voor facilitair management kan een uitdagende opgave lijken. Gelukkig zijn er stappen die je kunt nemen om productieve doelen en effectieve strategieën vast te stellen die jouw facilitaire operaties kunnen verbeteren. In dit blogartikel bespreken we een effectief kader voor het vaststellen van facilitaire managementdoelstellingen voor jouw organisatie.

Stap 1: Verken de missie en strategie van jouw organisatie

Het is essentieel om de missie en strategie van jouw organisatie te begrijpen voordat je facilitaire managementdoelstellingen gaat opstellen. Dit zal je helpen om ervoor te zorgen dat jouw doelstellingen in lijn zijn met de algemene doelstellingen van het bedrijf. En zorgt zo voor draagvlak. Vraag jezelf dus af wat de belangrijkste doelstellingen van jouw organisatie zijn en hoe facilitair management kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen.

Stap 2: Voer een facilitair managementbeoordeling uit

Een grondige facilitair managementbeoordeling is een belangrijk onderdeel van het vaststellen van realistische en effectieve doelstellingen. Hierbij wordt gekeken naar de huidige staat van jouw faciliteiten, de prestaties (dienstverlening) van jouw facilitair managementteam, eventuele aanvullende wensen vanuit de organisatie qua diensten en de knelpunten die zich voordoen.
Deze beoordeling kan worden uitgevoerd door een externe consultant of door een intern team van facilitaire experts.

Stap 3: Identificeer gebieden die aandacht nodig hebben

Op basis van de beoordeling kun je de gebieden identificeren die aandacht nodig hebben. Dit kan betrekking hebben op een breed scala aan aspecten, zoals onderhoud, beveiliging, energie-efficiëntie, duurzaamheid, ruimtegebruik en werkomgeving. Stem de bevindingen van de beoordeling af op de prioriteiten van jouw organisatie om zo te komen tot  een overzicht van de gebieden die het meest aandacht behoeven.

Stap 4: Stel SMART-doelstellingen vast

SMART-doelstellingen zijn specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Dit betekent ook dat ze voor eenieder duidelijk moeten zijn, meetbare criteria moeten bevatten om het succes van de doelstellingen te bepalen, realistisch moeten zijn om te kunnen bereiken en in lijn moeten zijn met de missie en strategie van jouw organisatie, en dat zij een duidelijke einddatum moeten hebben.

Stap 5: Betrek belanghebbenden

Het is belangrijk om de relevante interne en/of externe belanghebbenden, zoals managers, werknemers, leveranciers en/of huurders, te betrekken bij het proces van het vaststellen van facilitair managementdoelstellingen. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen in lijn zijn met de behoeften van alle belanghebbenden en dat er draagvlak is voor de benodigde veranderingen en zo de beoogde resultaten worden behaald.

Stap 6: Definieer sleutelprestatie-indicatoren (KPI’s)

KPI’s zijn meetbare indicatoren die worden gebruikt om de voortgang van het bereiken van de facilitair managementdoelstellingen te evalueren. Kies KPI’s die relevant zijn voor de specifieke doelstellingen en die een goed beeld geven van de impact van jouw inspanningen.

Stap 7: Stel een implementatieplan op

Een goed doordacht implementatieplan is essentieel voor het succes (realisatie) van jouw facilitaire managementdoelstellingen. Het plan moet de acties, verantwoordelijkheden en tijdlijnen beschrijven die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Zorgt dat je de benodigde resources/capaciteiten voor uitvoering doelstellingen ook vrijmaakt.

Stap 8: Voer routine-evaluaties uit en pas aan

Het is belangrijk om regelmatig de voortgang en status van het bereiken van jouw facilitair managementdoelstellingen te evalueren en op haalbaarheid te toetsen. Dit kan worden gedaan door periodieke rapportages te verzamelen en met belanghebbenden te overleggen. Op basis van de evaluaties kun je jouw doelstellingen eventueel bijstellen en, indien nodig, jouw strategie aanpassen.

Aan de slag!

Door deze stappen te volgen, kun je komen tot doelgerichte en effectieve facilitair managementdoelen die je team helpt met focussen op wat echt belangrijk is en tegelijk helpt de facilitaire organisatie bij management op de kaart zetten. Het resultaat is een meer gestroomlijnde, kosteneffectieve en ondersteunende facilitaire dienst die bijdraagt aan de algehele missie en strategie van je organisatie.

Ondersteuning van BaseCamp Solutions

BaseCamp Solutions helpt je graag bij het vaststellen en realisatie van effectieve facilitair operationele doelstellingen. We hebben een team van ervaren facilitaire experts die jouw organisatie kunnen ondersteunen en effectief ontzorgen. Bent jij klaar om jouw facilitaire organisatie naar een hoger niveau te tillen?

Neem dan contact op met BaseCamp Solutions.

Gerelateerde blogs

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

Binnen steeds meer sectoren zien we de opkomst van kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence of AI genoemd. Bedrijven maken op verschillende manieren gebruik van AI-tools, van het voorspellen van behandelplannen in de medische sector tot het...

Lees meer