Strategisch facility management vertalen naar operationeel

Strategisch facility management is voor grotere organisaties vaak het startpunt, maar uiteindelijk moet dit worden vertaald naar operationeel facility management. In de meeste gevallen is het de directie die samen met de facility manager dit soort plannen opstelt. Na veel overleggen komt er een strategisch facility management document voor de komende jaren. Er worden hierin plannen, doelen en strategieën opgesteld.

Deze moeten uiteindelijk worden vertaald naar de operatie en de alledaagse taken voor de locatie en/of de facility management medewerkers. Helaas zijn hier niet altijd de juiste tools/kennis/ervaring en/of capaciteit voor aanwezig om de strategische plannen uit te werken en/of naar de operatie te vertalen.

Hierdoor gaat er tijd en geld verloren. BaseCamp Solutions biedt hierin een passende dienstverlening. Wij kunnen namelijk het dagelijkse facilitaire beheer voor één of meerdere locaties uit handen nemen en op afstand alles verzorgen. Wij hebben hierin ruime ervaring en dragen zo bij aan een doelmatige facilitaire functie, realisatie van doelstellingen, kostenbesparingen, compliancy kijkende naar wet- en regelgeving en houden van inzicht in en sturing op alle contracten en afspraken met leveranciers.

Het verschil tussen strategisch en operationeel

Facility management omvat zowel management op tactisch en strategisch niveau als management op operationeel niveau. Het is in de praktijk belangrijk dat deze twee elkaar op logische wijze opvolgen en zo versterken. Voorop staat natuurlijk de doelstelling om de gevraagde facilitaire voorzieningen beschikbaar te maken. Dit is een voorwaarde voor het leveren van de resultaten vanuit de kernactiviteiten. Het begint met tactisch en strategisch facilitair management, waarna het vloeiend vertaald zou moeten worden naar operationeel management ofwel de uitvoering.

Strategisch facility management draait om het plannen en ontwerpen van de gevraagde facilitaire voorzieningen. Operationeel management gaat vervolgens om het gebruik en beheer en adequate uitvoering van deze facilitaire voorzieningen binnen gestelde kaders.

Focus op meerdere facilitaire processen

Vanuit facility management bestaat er een focus op meerdere facilitaire processen. Deze processen vragen om zowel strategisch management als operationeel management. Wanneer we kijken naar deze processen, dan kunnen we deze in de basis in drie belangrijke delen opsplitsen. Op de eerste plaats is er de huisvesting, waaronder de gebouwen, verzekeringen, belastingen en terreinen horen. Dan zijn er de (hard en soft) services, waartoe onder meer de beveiliging, receptie, catering, vuilafvoer, schoonmaak, onderhoud en energie behoren. Op de laatste plaats zijn er de middelen zoals; de tele- en datacommunicatie en de inrichting maar ook het budget.

Concreet gaat het dus om: Huisvesting, Services en Middelen

Verschil tussen grotere en kleinere organisaties

Facilitair management omvat in de basis altijd zowel strategisch als operationeel management. Toch zijn er belangrijke verschillen te zien tussen de ‘grotere’ en de ‘kleinere’ organisaties. Binnen de ‘grotere organisaties draait het vooral om het bijsturen en aansturen van facilitaire processen, om het controleren van resultaten, om het inrichten van beleidskaders en de uitvoering van het beleid. Binnen de ‘kleinere’ bedrijven gaat het voornamelijk om de juiste doelmatige operationele processen op facilitair gebied die de continuïteit van de bedrijfsprocessen te waarborgen. Voor een optimaal facilitair beheer is het belangrijk dat de juiste kennis en expertise in huis is om de gemaakte plannen om te zetten in een effectieve uitvoering.

Wij ontzorgen op het gebied van facilitair beheer

Strategisch facility management moet dus effectief worden vertaald naar operationeel facility management. BaseCamp Solutions biedt dit met onze dienstverlening Facility Camp en ontzorgt klanten van daaruit volledig op het gebied van operationeel beheer.

Natuurlijk vertellen wij je graag meer over wat wij precies kunnen betekenen voor jouw organisatie. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat er mogelijk is.

Gerelateerde blogs

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

Binnen steeds meer sectoren zien we de opkomst van kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence of AI genoemd. Bedrijven maken op verschillende manieren gebruik van AI-tools, van het voorspellen van behandelplannen in de medische sector tot het...

Lees meer