Van data naar informatie met AI in de zorg

De aandacht voor AI in de zorg groeit de laatste maanden hard. AI, ook wel bekend als Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie, is een computeroplossing met het vermogen om menselijke taken uit te voeren. Het team van ons ICT Camp merkt bij diverse zorginstellingen dat A.I. een prominente plek heeft gekregen op iedere managementagenda.

Een mooi en innovatief voorbeeld is de computer, of de robot, die kankercellen in weefsel kan opsporen, ook als het nagenoeg niet zichtbaar is. Op dit vlak zijn er al oplossingen die artsen (bijna) overtreffen, eenvoudigweg omdat artsen wél iets nagenoeg onzichtbaars over het hoofd kunnen zien. Dit is slechts één van de redenen waarom de aandacht voor AI in de zorg sterk in ontwikkeling is.

In zorginstelling is er data genoeg (vaak te veel), maar het moet wel zo verwerkt worden dat er geschikte informatie uitgehaald kan worden. Goede ICT speelt daarbij een cruciale rol, net als het selecteren van de juiste ICT partners.

AI analyseert data zoals mensen dat niet kunnen

Artsen en andere zorgspecialisten hebben natuurlijk de beschikking over een zee aan data. Deze data wordt gevormd door een eindeloze verzameling van informatie van patiënten. Deze informatie is in de basis niet heel waardevol. Om de informatie waardevol te maken is het nodig om de data te analyseren om zo patronen en afwijkingen te herkennen. Dit is het punt waarop AI het menselijk brein ruimschoots overtreft.

Mensen hebben en kennen beperkingen in het analyseren van data waar robots die beperkingen niet hebben. Het gaat dan niet alleen om de beperking in intelligentie, maar vooral ook op het gebied van capaciteit, tijd en nauwkeurigheid. Na een effectieve data-analyse ontstaat er informatie die wél heel waardevol is, zowel voor zorgspecialisten als voor patiënten en cliënten.

De zorg is sterk aan het digitaliseren

In de laatste jaren zien we al dat de zorg steeds verder digitaliseert. Dit is ook belangrijk, want het versnelt én optimaliseert de processen. Met als doel natuurlijk dat de integrale zorgkosten hierdoor lager worden. Uiteindelijk is het met het oog hierop ook heel belangrijk dat de data die hierdoor ontstaat en beschikbaar komt op de juiste wijze wordt omgezet in informatie waar de zorg op voort kan borduren en (bij)sturen. Hiervoor kan AI effectief worden ingezet.

AI-oplossingen kunnen onder meer worden ingezet voor de opsporing van aandoeningen, voor het voorspellen van ziektebeelden en bijvoorbeeld voor het stellen van diagnoses die direct gekoppeld kunnen worden aan de best mogelijke behandeling. Op deze manier kan er volgens onderzoek van PWC in de komende 10 jaar een bedrag worden bespaard van maar liefst € 170 miljard. Hier komt nog bij dat de kwaliteit van zorg verhoogd wordt door de inzet van AI.

Uitdagingen met AI in de zorg

De adoptie van AI in de Nederlandse zorgsector kent uitdagingen. Allereerst is er de ‘data-uitdaging’, waarbij het verzamelen, beheren en beveiligen van patiëntgegevens een complex vraagstuk vormt. Daarnaast is er een ‘mentaliteitskloof’ tussen de technologische mogelijkheden en de bereidheid tot verandering binnen de sector. Fouten in coördinatie tussen zorgverleners en technologische oplossingen kunnen de efficiëntie beperken en risico’s vergroten. Bovendien compliceren de huidige betalings- en beloningsmodellen de implementatie en stimulering van AI-oplossingen. Deze uitdagingen moeten worden aangepakt om de belofte van AI in de gezondheidszorg te realiseren.

De inzet van AI kan de zorg sterk verbeteren

De ontwikkelingen op het gebied van AI-oplossingen speciaal voor de zorg gaan snel. De zorg kan door de inzet van AI oplossingen sterk verbeterd worden. Zo kan AI worden ingezet om alle belangrijke data te koppelen aan individuele kenmerken van patiënten. Hierbij kan worden gedacht aan onderliggende ziektebeelden, het gebruik van geneesmiddelen, geslacht, gewicht en leeftijd. AI kan werken met medische beeldherkenning, waarmee kan worden vastgesteld of een behandeling nog van betekenis kan zijn voor een patiënt en, zo ja, welke behandeling de grootste kans van slagen heeft.

Er is een optimale ICT-omgeving nodig

Het is duidelijk dat de zorg in deze tijd, waarin veel wordt gedigitaliseerd en AI steeds meer aanwezig is, niet meer kan zonder een optimaal werkende ICT-omgeving. Zorgprofessionals moeten niet alleen gebruik maken van de juiste oplossingen, maar moeten ook kunnen vertrouwen op de oplossingen die worden aangesproken. Hiervoor is het van belang dat men goede en marktconforme afspraken met aanbiedende partijen maakt en deze op een juiste wijze vastlegt.

BaseCamp Solutions biedt via ICT Camp, ICT inkoop als een dienstverlening voor de zorg. Wij informeren en adviseren je graag bij het juist verwerven van nieuwe technologieën en diensten en dragen zo graag ons steentje bij aan een veilige ICT omgeving in jouw zorginstelling. Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer je wilt weten wat wij precies kunnen betekenen voor jouw organisatie.

Gerelateerde blogs

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op de werkvloer is altijd van groot belang. Het is belangrijk dat elke medewerker zijn werkzaamheden veilig en verantwoord uit kan voeren. Als facilitair manager of beheerder draag je de verantwoordelijkheid om de veiligheid op het werk te waarborgen. Je...

Lees meer