Sustainability wetgeving vanaf 2024: Impact voor facility management

Bij de aanvang van het jaar 2024 worden het bedrijfsleven en grote MKB-bedrijven geconfronteerd met een aantal nieuwe verplichtingen vanuit Europa. Zo komt er onder andere de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en die heeft grote gevolgen voor facility management. Maar wat houdt deze nieuwe wetgeving eigenlijk in? En welke stappen moeten bedrijven nemen om aan deze regels te voldoen? Is het gelijk voor alle soorten bedrijven van toepassing?

Het team van BaseCamp Solutions legt het je uit in dit artikel en we geven antwoord op de meest gestelde vragen die wij de afgelopen maanden hierover hebben gekregen.

Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

De CSRD is een nieuwe regelgeving van de Europese Unie, die bedrijven verplicht om uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Deze regeling gaat vanaf 1-1-2024 stapsgewijs in.
Dit gaat niet alleen over milieueffecten, maar ook over sociale en bestuurlijke aspecten. In de praktijk betekent dit dat bedrijven gedetailleerd inzicht moeten geven in hun impact op het klimaat, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de rechten van werknemers, de naleving van mensenrechten, en aspecten van corporate governance zoals anti-corruptie en omkoping.

De meeste (beursgenoteerde) bedrijven rapporteren op dit moment onder andere al over hun duurzaamheidsbeleid, maar het is lastig om de impact en presentaties eenduidig met elkaar te vergelijken. Met deze CSRD-wetgeving komt er één uniforme rapportagemethode. Deze rapportage moet volgens de zogenaamde ESRS-standaard gebeuren. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bepaalt hoe en waarover je als organisatie moet rapporteren onder de CSRG. Een van de meest concrete eisen is dat je alle zakelijke vervoersmethode van je medewerkers moet documenteren en daarbij bijhouden hoeveel CO2-uitstoot hierbij is komen kijken.

Het belang van CSRD voor Facility Management

Als facility manager sta je aan het roer van de operationele aspecten van een bedrijf. Het beheer van gebouwen, leveranciers, contracten, veiligheid, schoonmaak en ook vaak inkoop valt onder je verantwoordelijkheid. In het licht van de nieuwe CSRD-regulatie wordt het dus een taak van facility management om ervoor te zorgen dat deze bedrijfsonderdelen in lijn zijn met duurzaamheidsprincipes. Met behulp van een goed FMIS-systeem kan er al veel gedocumenteerd worden wat kan helpen bij het maken van een goede rapportage.

Wanneer gaat de CSRD in?

De implementatie van de CSRD zal zoals gezegd vanaf 2024 geleidelijk plaatsvinden. Dit betekent dat niet alle grote organisaties meteen aan deze nieuwe EU-richtlijn moeten voldoen.
De verwachte uitrol van de CSRD ziet er als volgt uit:

 • 2014: Organisaties die al volgens de NFRD (Non Financial Reporting Directive) werken, zullen over het boekjaar 2024 vanaf 2025 moeten rapporteren.
 • 2015: Voor grote organisaties die momenteel nog niet volgens de NFRD werken en voldoen aan ten minste twee van de volgende kenmerken: meer dan 250 werknemers, meer dan € 40 miljoen jaarlijkse omzet, of meer dan € 20 miljoen op de balans, begint de rapportage over het boekjaar 2025 vanaf 2026.
 • 2016: Beursgenoteerde MKB-organisaties zullen over het boekjaar 2026 moeten rapporteren, beginnend in 2027.

Zodra de CSRD-regels voor jouw organisatie van kracht worden, zullen er dus aanzienlijke veranderingen optreden. Elk jaar moet je in je jaarverslag verslag doen van je duurzaamheidsprestaties. Hierin leg je verantwoording af over je aanpak op het gebied van mens en milieu.

De impact van CSRD op bedrijven

De CSRD vereist transparantie over duurzaamheidsprestaties op alle fronten. Dit biedt een mooie kans voor de facility managers om een leidende rol in te nemen in het duurzaam omvormen van de bedrijfsvoering. Denk aan energiezuinige gebouwen, monitoren en reduceren van CO2-uitstoot, medewerkers stimuleren ander vormen van vervoer te gaan gebruiken, milieuvriendelijke (duurzame) inkoop, eerlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, ethisch verantwoordelijke leveranciersrelaties en duurzaam afvalbeheer.

Aan de slag met CSRD: wat moeten bedrijven doen?

Met de implementatie van CSRD in zicht, is het belangrijk dat bedrijven zo in actie komen. Hierbij zijn de volgende stappen die je vandaag al kan nemen essentieel voor een goede voorbereiding:

 1. Inzicht verkrijgen
  Begin met het verzamelen van gegevens over uw huidige duurzaamheidsprestaties. Bijvoorbeeld; hoe reizen medewerkers nu? Dit helpt bij het identificeren van de gebieden waar verbetering nodig is.
 2. Plan van aanpak maken
  Stel een gedetailleerd plan op voor hoe uw bedrijf zal (gaan) voldoen aan de CSRD-eisen. Dit plan moet niet alleen de te nemen stappen bevatten, maar ook hoe en wanneer deze zullen worden uitgevoerd.
 3. Implementeren
  Voer de veranderingen uit zoals beschreven in het plan van aanpak. Dit kan variëren van kleine aanpassingen tot grote investeringen, afhankelijk van de huidige stand van zaken in uw bedrijf. Het aanschaffen en implementeren van hiervoor behulpzame software kan hiervoor een belangrijk onderdeel zijn.
 4. Rapporteren
  Zorg voor een grondige en transparante rapportage over uw duurzaamheidsprestaties, in overeenstemming met de CSRD-vereisten.

Facility management bij duurzaamheidswetgeving

De nieuwe CSRD-wetgeving zorgt voor aanzienlijke uitdagingen, maar biedt ook zeker kansen. Als facility manager heb je dus de mogelijkheid om een voortrekkersrol te nemen in deze verandering. Met de juiste voorbereiding en implementatie, kun je er zo voor zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan de CSRD-vereisten en tegelijkertijd actief bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Klaar voor de toekomst met CSRD

Bij BaseCamp denken we graag mee met onze klanten en helpen we graag met een succesvolle uitrol van CSRD. Een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) is hierbij een essentiële tool van waaruit je de duurzaamheidsprestaties effectief kunt monitoren, beheren en rapporteren. Benieuwd naar de diensten van BaseCamp Solutions? Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij je kunnen helpen.

Gerelateerde blogs

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

Binnen steeds meer sectoren zien we de opkomst van kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence of AI genoemd. Bedrijven maken op verschillende manieren gebruik van AI-tools, van het voorspellen van behandelplannen in de medische sector tot het...

Lees meer