Inkoop professionals zijn schaars; extern inhuren is dé oplossing!

Er is al jaren een duidelijke verandering gaande in het inkooplandschap. Niet langer bestaat gelukkig het beeld over inkoop van iemand die de hele dag orders aanmaakt en je met allerlei vragen lastig valt en zo het proces verstoort. Tegenwoordig draait inkoop ook om het maken van strategische keuzes die ervoor te zorgen dat bedrijven optimaal functioneren en de ambities waar kunnen (blijven) maken.

De verantwoordelijkheid van inkoop reikt dus verder dan alleen het plaatsen van orders (verwerken van bestellingen en foutieve facturen); inkopers vandaag de dag hebben o.a. het vermogen om de uitgaven en processen te analyseren, relaties met stakeholders en leveranciers te onderhouden, doelmatig en procesgericht te werken, kosten integraal te beheersen, problemen tijdig te signaleren en adequaat op te lossen en zo risico’s te mijden.

Inhouse of inhuren?

Dit vraagt om een goede en gedegen opleiding en relevante ervaring van betreffende inkopers, maar die zijn helaas steeds lastiger te vinden. Er is een ‘war for talent’ gaande onder inkopers door organisaties in heel Nederland. Met als gevolg dat vacatures lang open blijven staan en het werk blijft liggen en de gewenste resultaten dus uitblijven. Gaat u nieuw talent aantrekken of is het extern inhuren als dienst een goed alternatief om zode processen, de voortgang en de resultaten te borgen?

BaseCamp Solutions uit Oisterwijk is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen en verbeteren van de inkoopfunctie voor tientallen organisaties. Deze klanten kopen dit in als een dienst bij BaseCamp Solutions. Wij zorgen er zo iedere dag onder andere voor dat; operationele processen hun voortgang hebben, alle contracten kloppen, de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat klantorganisaties blijven voldoen aan de geldende regelgeving. Ofwel door deze externe inhuur zijn organisaties zeker van professionele support en dat de rechtmatigheid, doelmatigheid en marktconformiteit geregeld en geborgd zijn.

Geen inkopers opleiding

In Nederland is er naast de NEVI geen enkele hogeschool die een volledige opleiding heeft gewijd aan inkoop. Inkoop is meestal een (klein) onderdeel van een bredere opleiding, zoals Facilitymanagement. Terwijl er veel meer vraag is naar inkopers dan dat er aanbod is. Ofwel dit resulteert in een gat in de capaciteit en daarnaast in gat in de kennis met de praktijk. De complexe, integrale en gevarieerde aspecten van inkoop kunnen nu eenmaal niet worden geleerd in een korte periode. De kenniskloof heeft mede bijgedragen schaarste aan goed opgeleide inkoopprofessionals wat verder wordt verergerd door de krapte op de arbeidsmarkt op Finance en Inkoopafdelingen. Al met al is er een dringend tekort aan kandidaten in zowel de private als de publieke sector.

Een tekort aan professionele zelfstandige inkopers/inkoopsupport heeft directe en negatieve gevolgen voor bedrijven. Wanneer er niet genoeg personeel is om de essentiële taken zoals het beheer van contracten, het onderhandelen met leveranciers en het monitoren van de geleverde diensten adequaat in te vullen dan kan dit leiden tot operationele problemen.

Externe inkoopprofessionals

Er bestaan gelukkig oplossingen voor de bovenstaande uitdaging, waaronder het betrekken van externe inkoopondersteuning en/of inkoopspecialisten via een externe partij. Als we kijken naar de trends in de markt, valt het dus op dat inkoop een steeds strategischere rol inneemt in een organisatie. De functie van de inkoper vergt tegenwoordig meer strategisch inzicht, en het vinden van geschikte kandidaten is mede hierdoor een grotere uitdaging. De vereiste inkoopcompetenties zijn geëvolueerd, met o.a. een grotere nadruk op; relatiebeheer, analyse, probleemoplossende vaardigheden, projectmatig werken en procesgericht denken.

Onderneem actie

Wil je een eigen zelfstandige inkoper hebben en behouden, dan raden wij je aan om je niet langer blind moeten staren op het vinden van ‘de perfecte kandidaat’. Deze is er namelijk niet. Wees bereid om te investeren in je eigen team aan mensen en mensen perspectief op ontwikkeling en groei te bieden. Denk “out of the box” en zorg ervoor dat je eigen mensen zich kunnen richten op de kernzaken en hun kerntaken en richt zaken doelmatig in.

Inkoop als een dienst

Ook problemen met de juiste invulling van de inkoopfunctie? Dan bieden de diensten van BaseCamp Solutions een uitstekende oplossing. Wij kunnen je o.a. helpen om de inkoopfunctie verder te verbeteren en de inkoop(ondersteuning) professioneel en geborgd uit handen nemen. BaseCamp heeft de juiste professionals Inkoop Camp, Facility Camp en ICT Camp om je te helpen. Met onze inkoop als dienst aanpak, zorgen wij ervoor dat je altijd over de juiste expertise beschikt om je bedrijfsresultaten te optimaliseren. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Gerelateerde blogs

Kostenbesparingen door goed vastgoedonderhoud

Kostenbesparingen door goed vastgoedonderhoud

Goed vastgoedonderhoud is essentieel voor het behouden van de waarde en levensduur van je vastgoedobjecten, zoals gebouwen en magazijnen. Door niet te wachten tot het te laat is met onderhoud, maar dit continu (preventief) uit te laten voeren levert dit een...

Lees meer
Automatiseren van inkoop (P2P) en wat dan?

Automatiseren van inkoop (P2P) en wat dan?

Het automatiseren van inkoop, ook wel P2P of Purchase to Pay genoemd, zorgt inzicht en sturing op de inkoopfunctie en voor een mooie besparingen in tijd en geld. Daarnaast levert het andere belangrijke voordelen op, zoals het verbeteren van de efficiëntie en de...

Lees meer