Verbeteren van je leveranciersmanagement: de 4 voordelen

Als organisatie heb je te maken met diverse leveranciers voor goederen, grondstoffen en diensten. De relaties met deze leveranciers lopen ongemerkt vaak jaren door. Pas bij incidenten of forse prijsverhogingen is er vaak pas reden voor een correctief gesprek om de issues op te lossen en eventuele processen te gaan verbeteren.

Vaak concentreren de verbeteringen zich grotendeels op het optimaliseren van de leveranciersdatabase, het aanpassen van de contractvoorwaarden en het verbeteren van informatie over leveringsketens en de contracten.

Echter, leveranciersmanagement gaat veel verder dan deze meer operationele aspecten. Zo is er de laatste jaren een veel grotere nadruk komen te liggen op leveringsonzekerheden, het beheersen van inkoopprijzen en het kunnen opvangen van mogelijke economische neergang. De coronaperiode en de verstoring van de wereldmarkt door het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal hebben organisaties alert en bewust gemaakt van belang van goed leveranciersmanagement.

Leveranciersmanagementbeleid

Vanuit inkoop moet je dus actief aan de slag met een goed leveranciersmanagementbeleid. Door regelmatig contact te houden met relevante leveranciers en de stand van zaken (prestatie) door te nemen blijf je de vinger aan de pols houden. Afwachten en ‘hopen’ dat je leverancier zijn zaken we op orde heeft, is (leert de ervaring) geen verstandige aanpak. Het team van BaseCamp Solutions geeft je vier mogelijke voordelen van goed leveranciersmanagement!

1. Vermindering van leveringsonzekerheden

In deze onzekere tijden is het beperken van leveringsrisico’s cruciaal. Bedrijven moeten proactief zijn, niet alleen reageren als problemen zich voordoen. Verbeterd leveranciersmanagement biedt organisaties de kans om nauw samen te werken met leveranciers, mogelijke toeleveringsproblemen (tijdig) te identificeren en waar nodig passende alternatieve oplossingen te ontwikkelen voordat deze problemen zich voordoen.

Leveranciersmanagement stelt bedrijven ook in staat om op bredere markttrends te anticiperen, waardoor ze hun strategieën kunnen aanpassen om eventuele verstoringen te minimaliseren. Hierdoor wordt niet alleen het risico verminderd, maar wordt ook de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. In het huidige landschap van constante verandering is een pragmatisch doch solide leveranciersmanagement dan ook onmisbaar.

2. Beheersing van inkoopprijzen

Door het verbeteren van het leveranciersmanagement en meer intensieve samenwerkingen kunnen bedrijven betere onderhandelingsposities creëren en zo de integrale kosten beter beheersen. Houdt als inkoop altijd zicht op de marktontwikkelingen en kosten, dit helpt bij het onderhandelen en bedingen van de juiste voorwaarden en condities.

Ofwel goed leveranciersmanagement resulteert in kostenbesparingen en een verbeterde bottom-line.

3. Mogelijke recessies opvangen

Goed leveranciersmanagement helpt organisaties ook om de impact van economische schommelingen en mogelijke recessies beter op te vangen. Door sterke relaties met leveranciers op te bouwen en een divers portfolio van leveranciers te hebben, kunnen bedrijven flexibeler reageren op veranderingen in de markt.

Door de alsmaar toenemende inflatie en de stijgende prijzen merken al veel bedrijven een afname in de vraag bij consumenten. De eerste tekenen van een nieuwe recessie doen zich al voor in NL en de EU, dus wees voorbereid op economische onzekerheid.

4. Verbeterde prestaties en efficiëntie

Door leveranciersmanagement te verbeteren, kunnen bedrijven hun algehele prestaties en efficiëntie verhogen. Wellicht kan één leverancier ook producten leveren die je voorheen bij partij X kocht. Dit scheelt een extra transport en administratieve handelingen.

We schreven eerder een uitgebreid blog over het belang van leveranciersreductie. Door goed je leveranciers te managen kun je beter inspelen op veranderingen in de vraag, de productkwaliteit laten toenemen, leveringstijden kunnen korter worden en uiteindelijk hiermee een betere klantenservice bieden.

Start met leveranciersmanagement

Concluderend, het verbeteren van leveranciersmanagement biedt tal van voordelen. Hoewel de implementatie van effectieve strategieën tijd en middelen kan vergen, is het uiteindelijke resultaat dus de moeite waard.

Als organisatie kun je profiteren van verminderde leveringsonzekerheden, krijg je betere controle over de integrale kosten, de mogelijkheid om mogelijke economische neergang op te vangen en verbeterde efficiëntie en prestaties. Daarnaast kun je door een meer intensieve relatie met een leverancier aan te gaan ook beter gebruik maken van zijn kennis en toegevoegde waarde wat tot verbeteringen en innovatie kan leiden.

Heb je nu geen tijd of capaciteit om met alle leveranciers contact te onderhouden, contracten te beoordelen en onderhandelingen te voeren? Het team van BaseCamp kan je ontzorgen op operationele inkoop en zo zorgen dat er extra tijd wordt gecreëerd. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde blogs

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op de werkvloer is altijd van groot belang. Het is belangrijk dat elke medewerker zijn werkzaamheden veilig en verantwoord uit kan voeren. Als facilitair manager of beheerder draag je de verantwoordelijkheid om de veiligheid op het werk te waarborgen. Je...

Lees meer