Wat is predictief onderhoud en wat zijn de voordelen ervan?

Onderhoud van en aan gebouwen, het terrein en werkplekken moet regelmatig gebeuren. Er zijn verschillende soorten onderhouden, je kent natuurlijk regulier onderhoud, maar ook preventief onderhoud en incidenten of calamiteiten die direct verholpen moeten worden. Ben je echter ook al bekend met de term: predictief onderhoud?

Als facility manager kan predictief onderhoud veel voordelen opleveren als het gaat om beschikbaarheid van apparatuur en machines en kosten. Wat is predictief onderhoud nu precies en wat zijn daar de voordelen van? Het team van BaseCamp Solutions vertelt je hier graag meer over in dit artikel.

Wat is predictief onderhoud precies?

Predictief onderhoud is het voeren van onderhoud op basis van voorspellingen. De levensduur van apparatuur en machines wordt als basis genomen. Vervolgens wordt er gekeken naar het onderhoud dat in de toekomst nodig is. Op basis van die informatie kan worden voorspeld wanneer bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. Aan de hand hiervan kan een planning worden gemaakt.

Hierbij is het belangrijkste doel om goed te bepalen op welke momenten werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om zo te voorkomen dat apparaten of machines uitvallen wegens een defect (storing).

Hierdoor worden de kosten zo laag mogelijk gehouden, evenals de frequentie van onderhoud, terwijl de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk is. Dit klinkt ideaal toch. Echter, onze ervaring leert dat ondanks de voordelen het in de praktijk nog (te) weinig wordt toegepast.

Hoe wordt het predictief onderhoud voorspeld?

Er kunnen meerdere opties worden aangesproken voor het voorspellen van het onderhoud dat moet worden uitgevoerd. Op de eerste plaats kan er gebruik worden gemaakt van IoT, ook wel Internet of Things. Hiermee kunnen de ‘slimme’ apparaten informatie met elkaar uitwisselen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van sensortechnologie, waarbij belangrijke waarden kunnen worden gemeten.  Waarden die relevante informatie geven over de status van een apparaat en/of machine en waarop je in je aanpak qua onderhoud kunt anticiperen.

We zien ook vaker dat artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) wordt toegepast voor analyse van data/gegevens waaruit vervolgens conclusies worden getrokken inzake de wenselijkheid of noodzaak van predictief onderhoud.

Is predictief niet hetzelfde als preventief?

Beide vormen van onderhoud zijn bedoeld om te voorkomen dat apparatuur of machines stil komen te staan wegens een defect, bijvoorbeeld omdat er een onderdeel vervangen moet worden. Wat dit betreft zijn de twee soorten onderhoud dus gelijk, maar er is ook een belangrijk verschil.

Voor preventief onderhoud wordt gekeken naar de historie, terwijl er met predictief onderhoud juist wordt gekeken naar de actuele toestand van apparatuur of machines.
Bij predictief onderhoud wordt er dus niet alleen vertrouwd op historische gegevens.

Waarom kiezen voor predictief onderhoud?

Predictief onderhoud biedt dus diverse interessante voordelen. Storingen en defecten kunnen beter worden voorkomen, waardoor werkzaamheden niet onnodig stil komen te liggen. Dit bespaart vanzelfsprekend ook direct kosten.

Met predictief onderhoud wordt op meerdere manieren een kostenbesparing gerealiseerd. Apparatuur en machines die goed worden onderhouden gaan langer mee. Deze levensduurverlenging levert ook een besparing in kosten op. Echter, ook met het oog op verduurzaming is predictief onderhoud dus een verstandige keuze.

Verder kan door predictief (tijdig) onderhoud helpen om ongevallen te voorkomen, waardoor predictief onderhoud bijdraagt aan een veiligere werkomgeving.

Ontdek Facility Camp van BaseCamp Solutions

BaseCamp Solutions biedt de dienstverlening Facility Camp. Vanuit deze dienstverlening kunnen wij jouw organisatie volledig ontzorgen op het operationele facilitaire vlak. Wij maken processen gebruiksvriendelijk, werkbaar en doelmatig. Wij staan garant voor integrale gecoördineerde serviceoplossingen voor al het vastgoedbeheer, operationeel facilitair beheer en de facilitaire inkoop. Totale ontzorging, daar staan wij voor. Wil jij hier meer over weten of heb je interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde blogs

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

Binnen steeds meer sectoren zien we de opkomst van kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence of AI genoemd. Bedrijven maken op verschillende manieren gebruik van AI-tools, van het voorspellen van behandelplannen in de medische sector tot het...

Lees meer