A.I. & inkoop; een kans of bedreiging?

In de huidige snel veranderende wereld waar technologische innovaties de norm zijn, kan de impact van kunstmatige intelligentie (AI) niet worden onderschat. Het inkoopveld is een van de vele gebieden waar AI enorme veranderingen teweegbrengt of zal gaan brengen.

AI in inkoop betekent veel meer dan alleen het automatiseren van routinetaken; het gaat om het fundamenteel transformeren van de manier waarop organisaties inkopen doen, hun leveranciersrelaties beheren en strategische beslissingen nemen.

Van voorspellende analyses tot het beheer van leveranciersrelaties, AI-tools en -technieken zijn in staat om complexe problemen op te lossen en waardevolle inzichten te genereren die voorheen onmogelijk of uiterst tijdrovend waren om te verkrijgen.

AI biedt de mogelijkheid om data op een geheel nieuw niveau te analyseren, waardoor inkoopteams beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en hun processen kunnen stroomlijnen.

Efficiëntie verhogen en kosten verlagen

AI heeft de potentie om de efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen, terwijl het ook bijdraagt aan risicobeheersing binnen inkoopafdelingen. Geavanceerde algoritmen kunnen patronen in grote hoeveelheden data herkennen, risico’s identificeren en voorspellingen doen over toekomstige trends. Dit stelt bedrijven in staat om proactieve in plaats van reactieve beslissingen te nemen en zo een concurrentievoordeel te behalen en risico’s te voorkomen.

In dit blog duiken we dieper in op de rol van AI binnen inkoop. We zullen de belangrijkste toepassingen en voordelen van AI in dit veld op dit moment onderzoeken, evenals de uitdagingen en overwegingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij de implementatie van AI in hun inkoopprocessen. BaseCamp Solutions werpt graag een licht op hoe AI jouw inkoopstrategie kan versterken en optimaliseren.

Wat is Kunstmatige Intelligentie (AI)?

AI is een veld binnen de informatica dat zich bezighoudt met de creatie van ‘machines’ die taken kunnen uitvoeren die normaal menselijke intelligentie vereisen. Dit betreft zaken zoals leren, redeneren, probleem oplossen, perceptie en taalbegrip. Misschien ben jij je er niet bewust van, maar AI wordt al jaren gebruikt door bedrijven op de achtergrond. Denk daarbij aan Siri, Bol.com zoekopdrachten en in de logistieke wereld om routes te plannen.

De afgelopen maanden is AI echter voor het brede publiek toegankelijk geworden door o.a. ChatGPT. Een prachtige tool die veel werk uit handen kan nemen. De tool is niet helemaal perfect, maar de eerste mogelijkheden zijn al indrukwekkend en de ontwikkelingen gaan (te) snel.

Het toepassen van AI in Inkoop

AI biedt een scala aan mogelijkheden voor inkoop. Zo kunnen AI-gedreven tools helpen bij het analyseren van inkoopgegevens om inzicht te krijgen in het gedrag van leveranciers, prijsfluctuaties en markttrends. AI kan bijdragen aan efficiënter voorraadbeheer, het voorspellen van toekomstige inkoopbehoeften en het optimaliseren van de leverancierskeuze. Verder kan AI o.a. worden gebruikt voor zaken zoals spend-analyses, leveranciersprestatiemetingen en voor optimaliseren van de inkoop processen (P2P).

AI wordt al op diverse manieren toegepast binnen de inkoopwereld. Zo wordt voorspellende analyse, een vorm van AI, gebruikt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. AI-algoritmen kunnen patronen in verkoopgegevens detecteren en op basis daarvan voorspellingen doen over toekomstige vraag. Dit helpt bedrijven bij het plannen van hun inkoop en bij het beheren van hun voorraden, waardoor kosten worden bespaard, efficiëntie wordt verbeterd en misgrijpen wordt voorkomen.

Een ander voorbeeld is het gebruik van AI bij de selectie en evaluatie van leveranciers. AI-tools kunnen enorme hoeveelheden data verwerken en analyseren om inzichten te verkrijgen in de prestaties en betrouwbaarheid van leveranciers. AI kan bijvoorbeeld data over levertijden, prijzen, kwaliteit en service analyseren om zo een heldere integrale beoordeling van leveranciers te geven. Dit helpt bij het nemen van beslissingen over welke leveranciers te kiezen en hoe met hen het beste te onderhandelen om zo te komen tot juiste balans tussen bijvoorbeeld kosten, kwaliteit en duurzaamheid.

AI wordt verder gebruikt of kan gebruikt worden om routineuze inkoopprocessen te automatiseren. Zo kunnen AI-chatbots gebruikt worden om bestellingen te plaatsen of om vragen van klanten te beantwoorden, wat resulteert in tijdsbesparingen en verbeterde klantenservice. Ook kan AI worden gebruikt voor het automatiseren van het facturatieproces, waarbij AI-tools facturen kunnen controleren, goedkeuren en verwerken.

Deze voorbeelden tonen aan dat AI een krachtige tool is die bedrijven kan helpen bij het verbeteren van hun inkoopprocessen en het behalen van betere resultaten.

AI-gedreven inkoop

AI kan dus de efficiëntie van inkoopprocessen aanzienlijk verbeteren, wat resulteert in tijds- en kostenbesparingen. Daarnaast kunnen AI-gestuurde analyses bedrijven helpen om betere en tijdigere beslissingen te nemen op basis van data. Tegelijkertijd brengt het implementeren van AI diverse uitdagingen met zich mee. Wie heeft de technische expertise om alles te bouwen, hoe waarborgen we de data-integriteit en veiligheid van alle gegevens? Kan AI gevoelige bedrijfsgegevens delen of niet en op basis van welke factoren maakt AI een beslissing?

De toekomst van AI in inkoop

De toepassing van AI binnen inkoop staat nog in de kinderschoenen, maar het potentieel is enorm. Het kan bedrijven helpen om sneller, nauwkeuriger en effectiever te werken, en zo een concurrentievoordeel behalen.

AI Benutten in je Inkoopstrategie

Het is duidelijk dat AI de potentie heeft om inkoopprocessen aanzienlijk te veranderen en te verbeteren. Om hiervan te profiteren, is het cruciaal om te investeren in de juiste inkoop tools om alle huidige processen goed te structureren. Zonder deze tools (systemen en processen), kan AI onmogelijk ingezet worden.

AI en de toekomst van inkoop

Is er nog wel een baan straks voor de inkoper? Jazeker, echter die zal verschuiven naar een hoger meer strategischer niveau. Ofwel uitdagender. Deze nieuwe inkooprol vraagt ook om andere competenties van je medewerkers.

We verwachten dat AI in de nabije toekomst een onmisbaar onderdeel wordt van elke vooruitstrevende inkooporganisatie en strategie. Het team van BaseCamp Solutions volgt de ontwikkelingen op de voet!

Wil je eerste basis op orde krijgen, omdat je intern niet de capaciteit hebt en alles goed wilt borgen? BaseCamp Solutions ondersteunt je graag bij het inrichten en optimaliseren van alle inkoopprocessen. Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen bij het optimaliseren van je inkoopprocessen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren en adviseren je graag.

PS: Wat denk jij, is dit blog geschreven door AI of door een mens? 😉

Gerelateerde blogs

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op de werkvloer is altijd van groot belang. Het is belangrijk dat elke medewerker zijn werkzaamheden veilig en verantwoord uit kan voeren. Als facilitair manager of beheerder draag je de verantwoordelijkheid om de veiligheid op het werk te waarborgen. Je...

Lees meer