Hoe werkt de NEN-2767 en wat is uw conditiescore?

Het laten uitvoeren van onderhoud aan een gebouw ligt vaak als taak bij de afdeling facilitair of vastgoed. Door regelmatig onderhoud uit te voeren blijft het pand in een goede conditie. Een goed MJOP (meerjarenonderhoudsplan) voorkomt onnodige uitgaven en zorgt voor tijdig onderhoud. Hoe meet u echter objectief de conditie van uw pand en wat is uw conditiescore?

Het uniform en objectief meten van de fysieke kwaliteit van installatiedelen en bouwdelen van gebouwen valt onder de NEN-2767. Deze norm wordt ook wel gezien als dé norm voor de conditiemeting. Binnen de infra- en vastgoedsector is deze norm zeer gangbaar. Iedere aannemer kent deze norm en werkt ermee. BaseCamp Solutions vertelt u in dit artikel, op hoofdlijnen, wat u als facilitair manager moet weten over de NEN-2767 en de conditiescore.

Waar is de NEN-2767 voor bedoeld?

De NEN-2767 kent meerdere doelstellingen. Vanuit de norm wordt er gebruik gemaakt van uniforme waarden die worden uitgedrukt per bouwdeel voor het bepalen van de technische conditie. Dit gebeurt middels de zogenaamde ‘conditiemeting’. Binnen deze waarden worden de intensiteit van een gebrek, de omvang en de ernst gecombineerd. Deze zogenaamde gebrekenparameters zorgen voor eenduidigheid en inzicht. Wanneer er gebreken worden aangetroffen, dan kunnen deze met behulp van de NEN-2767 worden geclassificeerd.

Dit is vooral erg handig bij het stellen van prioriteiten kijkende naar de noodzaak van herstel. De NEN-2767 een praktisch hulpmiddel als het gaat om toetsing, uitvoering en sturing. Dit is vooral interessant voor partijen die betrokken zijn bij onderhoud en beheer. De NEN-2767 conditiemeting gegevens worden in de praktijk veelal gebruikt voor het opstellen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Dé norm voor beheer en onderhoud

Voor partijen die betrokken zijn bij het beheer en het onderhoud van een gebouw is de NEN-2767 dus heel belangrijk. De norm helpt bij het eenduidig vastleggen van de technische conditie van de infrastructuur, van het gebouw en andere beheerobjecten. Alle belangrijke informatie wordt verzameld aan de hand van een conditiemeting die volgens de NEN-2767 wordt uitgevoerd.
De inzichten die hieruit worden verkregen zijn herleidbaar, transparant en objectief. Van elk aangetroffen gebrek wordt vastgesteld wat de ernst, de intensiteit en de omvang is. Deze factoren vormen de basis tot het bepalen van de conditiescore, welke naar hogere abstractieniveaus kunnen worden geaggregeerd.

Hoe ziet een conditiescore eruit?

Omdat alle belangrijke factoren worden gecombineerd om een enkele waarde te verkrijgen, is er geen grote schaal nodig voor de meting. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van een zogenaamde 6-puntschaal. De conditie, of de technische toestand, waarin een bouwdeel verkeert op het moment van de meting wordt daarmee uitgedrukt in een waarde van 1 tot en met 6. Hierbij staat 1 voor een ‘uitstekende conditie’ en 6 staat voor een ‘zeer slechte conditie’.

Wanneer de waarde van meerdere bouwdelen binnen deze schaal worden gemeten ontstaat er dus een duidelijk beeld van welke bouwdelen het eerst aandacht nodig hebben. Hoe hoger het getal, hoe sterker de noodzaak om te zorgen voor herstel en/of aanpassing.

BaseCamp Solutions kent de NEN-2767

Zoals u heeft kunnen lezen is de NEN-2767 een norm die het beheer en onderhoud van uw kantoorpand(en), vestigingen of magazijnen overzichtelijker maakt. Vanuit Facility Camp bieden wij u een complete ondersteuning én ontzorging op het gebied van facilitair beheer . Wij vertellen u graag meer over wat wij precies voor u kunnen betekenen, volledig op basis van uw specifieke situatie. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies.

Gerelateerde blogs

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

AI en inkoop: waar liggen de kansen?

Binnen steeds meer sectoren zien we de opkomst van kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence of AI genoemd. Bedrijven maken op verschillende manieren gebruik van AI-tools, van het voorspellen van behandelplannen in de medische sector tot het...

Lees meer