Indexeringen versus inflatie: wat is de prijsstelling voor 2023?

Prijsverhogingen zijn in veel branches momenteel aan de orde van de dag. We merken allemaal dat het dagelijks leven ineens een stuk duurder is. Uiteraard ontkomen we ook niet aan prijsstijgingen in het bedrijfsleven. Een belangrijke vraag is welke prijsaanpassingen reëel zijn om te accepteren. Hoe zit het precies met de hoge inflatie waar we mee te maken hebben, en wat is een reële indexering om te accepteren? BaseCamp Solutions geeft u hierin graag richting en advies!

Prijzen moeten worden aangepast

Alle managers zullen ongetwijfeld de afgelopen periode berichten hebben ontvangen waarin leveranciers diverse prijsverhogingen doorgeven of aankondigen. Vaak worden prijzen eens per jaar verhoogd, maar in bepaalde situaties is kan het noodzakelijk zijn om de prijzen tussentijds ook nog eens te verhogen. Op dit moment zien we dat er veel prijsverhogingen worden doorgevoerd, als direct gevolg van – onder meer – oorlog in de Oekraïne, tekorten op de arbeidsmarkt en issues in de toeleverketen wat weer resulteert in hoge inflatiecijfers.

Leveranciers en producenten van materialen en/of diensten krijgen zelf ook met hogere kosten te maken en willen deze kosten liefst (deels) gecompenseerd krijgen door de prijzen aan hun klanten te verhogen. In de meeste gevallen wordt de prijsontwikkeling in de markt (verwijzing naar een bepaald specifiek indexcijfer) als uitgangspunt genomen voor het verhogen van de tarieven. Hiermee wordt de prijsverhoging dan bepaald en de huidige kosten geïndexeerd. Er zijn meerdere prijsindexen beschikbaar die als basis voor de berekening kunnen dienen. U dient bij het bepalen van de indexeringsformule goed na te denken over welk deel van de kosten een indexering van toepassing is.

Inflatie en prijsindex

We hebben te maken met een uitzonderlijk hoge inflatie. In juli 2022 werd er een inflatie van 10,3 procent gemeten. In augustus 2022 werd er een inflatie van 12 procent gemeten ten opzichte van augustus 2021. Het CBS meldt dat dit het hoogste percentage is dat ooit in Nederland is gemeten. Inflatie geeft de gemiddelde prijsstijging aan van zowel diensten als goederen. Dit betekent dat in de praktijk er met hetzelfde bedrag minder gekocht kan worden. Geld wordt dus eigenlijk minder waard.

De prijsindex werkt op basis van zogenaamde waarden. Middels een getal wordt duidelijk gemaakt hoe de prijs in een vastgestelde periode is veranderd. Het uitgangspunt van de prijsindex is 100. Wordt het jaar 2020 als uitgangspunt genomen, dan staat dit jaartal gelijk aan 100. Wordt er vervolgens in 2021 een indexcijfer van 108 weergegeven, dan betekent dit dat er in vergelijking tot 2020 sprake is van een prijsstijging van 8 procent.

Verschillende prijsindexen voor prijsverhogingen

Er wordt door leveranciers  vaak gebruik gemaakt van een prijsindex als richtlijn/leidraad voor het aanpassen van tarieven. Meestal betreft het prijsverhogingen. Er zijn meerdere prijsindexen beschikbaar zo kennen we onder andere:

  • CP – De Consumenten Prijs Index, welke voor de inflatie een belangrijke maatstaf vormt.
  • DPI – De Diensten Prijs Index, geeft duidelijkheid over het prijsverloop van zakelijke diensten.
  • PPI – De Producenten Prijs Index. De gemiddelde prijsontwikkeling van industrieproducten, invoerprijzen en afzetprijzen wordt duidelijk gemaakt in de.

Het beste is het om daar waar het kan met vaste prijzen te werken. Als u met indexeringen werkt zorg er dan voor dat u de juiste indexering (of in geval van grondstoffen de juiste marktpublicaties) van toepassing verklaart en dat helder is op welk deel van de kosten deze van toepassing zijn.

Zo kunt u als inkoper de gevraagde prijsaanpassingen controleren en toetsen in hoeverre prijsstijgingen reëel zijn. Afgelopen jaren was een jaarlijkse indexatie van 1% tot 3% gemiddeld. Echter voor 2023 zijn gezien de marktsituatie de verwachtingen dat de indices (veel) hoger gaan uitvallen.

Inkoop Camp houdt de vinger aan de pols

Als manager binnen een organisatie weet u vaak niet wat de inkoopprijzen doen bij andere organisaties en wat dus reel is om te accepteren. Het team van Inkoop Camp is dagelijks voor haar klanten druk met aanvragen en beoordelen van offertes en hierover te met leveranciers te onderhandelen. Wij hebben hierdoor een goed zicht op wat de markt doet en wat reële prijzen zijn. Deze kennis delen we graag met onze klanten.

Ons ervaren team professionals helpt u graag verder. Wij zorgen voor een passende totaaloplossing (maatwerk), die flexibel is en eenvoudig met uw onderneming meebeweegt.
Wilt u meer informatie of advies over Inkoop Camp of onze andere mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen.

Gerelateerde blogs

Kostenbesparingen door goed vastgoedonderhoud

Kostenbesparingen door goed vastgoedonderhoud

Goed vastgoedonderhoud is essentieel voor het behouden van de waarde en levensduur van je vastgoedobjecten, zoals gebouwen en magazijnen. Door niet te wachten tot het te laat is met onderhoud, maar dit continu (preventief) uit te laten voeren levert dit een...

Lees meer
Automatiseren van inkoop (P2P) en wat dan?

Automatiseren van inkoop (P2P) en wat dan?

Het automatiseren van inkoop, ook wel P2P of Purchase to Pay genoemd, zorgt inzicht en sturing op de inkoopfunctie en voor een mooie besparingen in tijd en geld. Daarnaast levert het andere belangrijke voordelen op, zoals het verbeteren van de efficiëntie en de...

Lees meer