Circulair inkoopbeleid: Hoe breng je dit in de praktijk?

Duurzaamheid en circulariteit staan al jaren op de agenda van iedere inkoper. Echter, tussen wensen, ambities en implementatie zitten nog volop uitdagingen. Het implementeren van een aanvullend circulair inkoopbeleid binnen jouw organisatie biedt tal van voordelen, van kostenbesparingen tot het verbeteren van het bedrijfsimago. In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, helpt een circulair inkoopbeleid de organisatie niet alleen om aan wettelijke en maatschappelijke verwachtingen te voldoen, maar tegelijkertijd ook om een positieve impact te hebben op het milieu.

Het team van BaseCamp Solutions is dagelijks voor klanten allerlei zaken aan het inkopen en let hierbij ook op de duurzaamheid. In dit artikelen delen wij enkele praktische stappen en inzichten om circulair inkoopbeleid effectief in de praktijk te brengen.

Wat is een circulair inkoopbeleid?

Een circulair inkoopbeleid richt zich op het verlengen van de levenscyclus van producten, materialen en grondstoffen. Denk hierbij onder andere aan het reduceren van de e-waste afvalberg. Dit houdt in dat producten worden ontworpen en aangeschaft met het oog op hergebruik, reparatie en recycling, in plaats van enkel gebruik en weggooien. Nederland streeft ernaar om een circulaire economie te worden, waarbij de focus ligt op efficiëntie, duurzaamheid en het verminderen van de ecologische voetafdruk​​.

Circulaire startpunten

Om organisaties op weg te helpen met circulair inkopen, zijn er acht praktische tips die als startpunt kunnen dienen. Deze tips zijn gebaseerd op de ervaringen van het team van BaseCamp Solutions en onze klanten op het gebied van circulair inkopen. Door deze tips toe te passen, kun je niet alleen de ecologische impact van je organisatie verminderen, maar ook kosten besparen, innovatie stimuleren en de reputatie van je organisatie versterken.

Hierbij 8 tips:

1. Kritisch beoordelen van de noodzaak

Voordat er wordt overgegaan tot inkoop, is het essentieel om te evalueren of vervanging en weggooien echt nodig zijn. De meest circulaire optie is vaak om bestaande producten langer te gebruiken of de noodzaak van nieuwe aankopen weg te nemen.

2. Functioneel uitvragen

In plaats van specifieke technische oplossingen voor te schrijven, is het effectiever om de behoefte functioneel te omschrijven en de leveranciers te vragen om met innovatieve, circulaire oplossingen te komen.

3. Interne brainstormsessies

Het betrekken van collega’s (kennis en expertise) uit verschillende afdelingen kan leiden tot verrassende inzichten en creatieve circulaire oplossingen. Door samen te brainstormen over de functionele behoefte en de circulaire doelstellingen, kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan.

4. Buiten gebaande paden denken

Circulair inkopen vereist vaak een nieuwe benadering. Het is dus belangrijk om open te staan voor onconventionele ideeën en nieuwe samenwerkingen.

5. Marktuitdaging

Daag de markt/leveranciers uit om met nieuwe circulaire voorstellen te komen die aansluiten bij de doelstellingen en behoeften van je organisatie. Zo stimuleer  leveranciers innovatief te zijn wat kan leiden tot onverwachte oplossingen die zowel economisch als ecologisch voordelig kunnen zijn.

6. Interne organisatie voorbereiden

Zorg voor draagvlak binnen de organisatie door de consequenties van circulair inkopen duidelijk te maken en belanghebbenden tijdig te betrekken. Communiceer de voordelen van circulair inkopen voor de organisatie.

Organiseer bijeenkomsten of workshops met de betrokken relevante afdelingen (denk hierbij aan de interne klant, inkoop, facilitair, juridisch en financieel), om hun verwachtingen, zorgen en ideeën te bespreken. Zorg voor een heldere rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen het projectteam en de organisatie.

7. Multidisciplinaire samenwerking

Betrek alle relevante ketenpartijen bij het proces om zo daadwerkelijk de kringloop te kunnen sluiten. Dit betekent dat je niet alleen met leveranciers, maar ook met producenten, afnemers, afvalverwerkers en andere stakeholders samenwerkt om zo de circulaire doelstellingen te kunnen realiseren.

8. Borging en contractmanagement

Zorg voor een goede borging van circulaire ambities op lange termijn door passende verdienmodellen te implementeren en circulaire aspecten in het contractmanagement op te nemen.
Circulaire aspecten die je in contracten en contractmanagement zou kunnen meenemen zijn bijvoorbeeld; de levenscyclus van zaken, gebruik van gerecyclede en duurzame materialen, afspraken over de terugname/retoursystemen, onderhoud en reparatie, de garantie, de levensduur en de kwaliteit van e geleverde producten of diensten en de milieu-impact. Dit zorgt voor een transparante en verantwoordelijke relatie tussen de partijen en bevordert de circulaire waardecreatie.

Ontwikkel een circulair inkoopbeleid

Deze tips bieden een kader om circulair inkopen stapsgewijs te gaan implementeren. Het is belangrijk om te beginnen met pilotprojecten die een lager risicoprofiel hebben en een zichtbare impact op de circulariteit maken. Door deze aanpak kun je als organisatie leren, ervaring opdoen en geleidelijk hun circulaire inkooppraktijken uitbreiden naar de meer complexe zaken.

Bovendien is het cruciaal om de ‘8 R’s’ in gedachten te houden bij circulair inkopen:

  1. Reduce
  2. Recycle
  3. Rethink
  4. Reuse
  5. Repurpose
  6. Repair
  7. Refurbish
  8. Refus

Deze principes kunnen als leidraad dienen bij het maken van inkoopbeslissingen en het stimuleren van een circulaire mindset binnen je organisatie.

BaseCamp Solutions in Circulair Inkoopbeleid

Een circulair inkoopbeleid is een strategische keuze die niet alleen bijdraagt aan een duurzamere wereld, maar ook je organisatie tal van voordelen kan bieden. Door duidelijke doelstellingen te stellen, duurzame leveranciers te selecteren en intern bewustzijn te creëren, kun je effectief bijdragen aan een circulaire economie en je eigen bedrijfsresultaat.
BaseCamp Solutions is een betrouwbare partner die je graag helpt bij dit proces en bij elke stap om de circulaire inkoopdoelen te bereiken.

Ben je benieuwd hoe BaseCamp Solutions jouw organisatie kan ondersteunen bij het implementeren van een circulair inkoopbeleid? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek de mogelijkheden​​​​.

Gerelateerde blogs

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op je werk versus de rol van facilitair

Veiligheid op de werkvloer is altijd van groot belang. Het is belangrijk dat elke medewerker zijn werkzaamheden veilig en verantwoord uit kan voeren. Als facilitair manager of beheerder draag je de verantwoordelijkheid om de veiligheid op het werk te waarborgen. Je...

Lees meer